ห้องพัก

Executive
52 ตร.ม. จำนวน 4 ห้อง
ราคา 15,354 บาท/เดือน
*** ราคารวม VAT แล้ว
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ กรมทรัพยากร กรมสรรพากร นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นักศึกษาฝึกงานตามหน่วยงานราชการข้างต้น