ห้องพัก

Standard
26 ตร.ม. จำนวน 44 ห้อง
ราคา 6,963 บาท/เดือน
*** ราคารวม VAT แล้ว
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ กรมทรัพยากร กรมสรรพากร นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นักศึกษาฝึกงานตามหน่วยงานราชการข้างต้น