ห้องพัก

Superior
29 ตร.ม. จำนวน 8 ห้อง
ราคา 9,891 บาท/เดือน
*** ราคารวม VAT แล้ว
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ กรมทรัพยากร กรมสรรพากร นักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นักศึกษาฝึกงานตามหน่วยงานราชการข้างต้น